Onder de naam InsolventieAssistent bieden de hiernaast genoemde bedrijven curatoren een op hun werk toegesneden pakket diensten, producten en deskundigheden.

Aan de basis ligt een toepassing die de Auditfiles van alle boekhoud-pakketten in kan lezen. Dit over meerdere jaren en er kunnen administraties van meerdere bedrijven (holding + werkmaatschappijen) ingelezen worden. Waarna er een financiële post mortem analyse geproduceerd wordt die inzicht geeft in alle financiële gebeurtenissen die tot het faillissement geleid hebben.

De curator heeft alle financiële data van de failliet in een vertrouwde omgeving die ingericht is om de gegevens gemakkelijk doorzoek- en overdraagbaar te maken. Met een druk op de knop kunnen de gegevens van de debiteuren naar CreditForce verzonden worden die het incasso van de vorderingen kan verzorgen, kunnen alle gegevens aan SBV Forensics ter hand gesteld worden als forensisch onderzoek gewenst is en de eindbalans van de failliet kan zo naar Twinfield doorgeschoten worden die een speciale omgeving voor het bijhouden van faillissement administraties voor  curatoren ingericht heeft.

Limits Consulting is gespecialiseerd in alle ICT aspecten van insolventie-afwikkeling, AllBidigit kan voor de curator de archieven van de failliet digitaliseren en Finactive kan de curator op projectbasis assisteren middels het ter beschikking stellen van gekwalificeerde financieel en administratief geschoolde paralegals.

Alle curatoren hebben een boekje met uitleg en toelichting toegestuurd gekregen, voor verdere geïnteresseerden is een exemplaar hier opvraagbaar.

BIJZONDER

administratief financieel digitaal

ONDERZOEK, ONDERSTEUNING en ADVIES

in de afwikkeling van

FAILLISSEMENTEN